Finstad Skolekorps er medlem av Norges Musikkorps Forbund (NMF). NMF er en av organisasjonene som er godkjent av Skatteetaten som gavemottaker slik at man kan kreve fradrag på skattemelding. Finstad Skolekorps som medlem av NMF har da samme godkjenning. Etter gjeldende regler må pengegaven være større enn kr 500/år, men maks kr 25.000/år. Denne regelen gjelder for både privatpersoner og bedrifter (næringsdrivende). Staten dekker da 25% av din gave innenfor disse rammene.

Har du spørsmål om hvordan du kan gi økonomisk støtte ta kontakt  på kasserer@finstadskolekorps.no.

  • Kjøp lodd av musikanter som kommer rundt i nærmiljøet med loddbok to ganger i året (november og april/mai)
  • Spis deg mett i kiosken på våre arrangementer 17.mai og på julemessa
  • Kjøp hjemmelagde varer på vår julemesse
  • Ta kakelodd på korpsets kakelotterier som holdes utvalgte lørdager året igjennom
  • Har du en bedrift og vil bli sponsor? Ta kontakt på kasserer@finstadskolekorps.no
  • Støtt med grasrotandelen