Vi takker alle våre eksisterende sponsorer og samarbeidspartnere. -Deres bidrag er avgjørende for at vi skal kunne drive korpset slik som vi ønsker, og som barna fortjener.

Ta kontakt hvis dere ønsker å bli sponsor eller samarbeidspartner med oss. Eksempler på bidrag:

  • ha firmaets logo på hjemmesiden vår mot et visst årlig beløp
  • gi støtte til innkjøp og vedlikehold av instrumenter
  • sponse gevinster til våre lotterier (primært i forbindelse med 17. mai og julemesse)
  • sponse artister til konserter

OK Bingo

Vi vil rette en stor takk til våre samarbeidspartnere i OK Bingo som hvert år gir tilbake til lokale lag og foreninger. Husk at hvis du spiller lokalt er du også med å støtte lokale lag og foreninger i Norge, det setter vi stor pris på.