Finstad skolekorps er et janitsjarkorps med fokus på spille- og musikkglede. Vi har en profil som et kreativt korps med utradisjonelle musikkvalg og koreografi. Korpset sprer glede og får oppmerksomhet i nærmiljøet og har også innhentet en pris eller to for kreativt uttrykk.

Finstad skolekorps bygger godt sosialt miljø når mindre og større barn møtes og skaper noe sammen på tvers av alder. Her er alle med og ingen blir satt på benken!

Finstad skolekorps består av aspirant-, junior- og hovedkorps. I tillegg må vi ikke glemme Finstad Drumline og dansetroppen.

Mer vital info:

 • Ble opprettet i 1971 i forbindelse med at Finstad skole var ny
 • Musikanter kan tas opp i korpset fra og med 2. klasse, og kan være medlem til sommeren det året man fyller 19.
 • Inkluderende miljø, godt samhold og samspill
 • Kreativt uttrykk og utradisjonelle musikkvalg = gode tilbakemeldinger!
 • Det er tre nivåer innad i korpset; aspirant, junior og hovedkorps
 • Alle øvelser skjer på Finstad skole
 • Alle musikanter deltar på spilleoppdrag, stevner og selvsagt på 17.mai
 • Øving i sfo-tida for aspiranter og juniorer
 • Korpset har en dansetropp for de fra 6.klasse og oppover
 • Hospitantordning hos Ski Janistjar for de som går i 8.klasse og oppover
 • Forventet foreldredugnad pr semester = 2 timer på kakelotteri + 2 timer på 17.mai/julemesse + loddbok
 • Hyggelig foreldremiljø
 • Deltakelse på korpstur, stevner, sosiale happenings
 • Korpsets dirigent er Geir Aage Sveen

Hva forventes av deg som korpsforelder?

 • At du hjelper musikanten å huske på når det er øvelser og enetimer.
 • At du hjelper musikanten å holde utstyr og instrumentet i orden (det er ingen stor jobb, informasjon om hvordan finnes i egen link).
 • At du inspirerer til at det øves hjemme.
 • At du følger med på korpsets informasjonskanaler (hovedsakelig i Spond, noe info kommer også på e-post og facebook)
 • At du stiller opp på tildelte dugnadsvakter.

Lurer du på hva som skjer i korpset akkurat nå for tiden – sjekk facebooksiden vår!

For medlemskap eller andre spørsmål: send en epost til leder@finstadskolekorps.no

Org.nr. 979 851 030